Rostlinná výroba

Společnost Agrofarm spol s.r.o hospodaří na celkové výměře 576 hektarů.
Mezi nejvíce zastoupené pěstované plodiny patří pšenice, kukuřice, ječmen a řepka.